Trang 1 trong 86 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tận dụng rơm rạ khô làm giá thể để trồng thủy canh và tái sử dụng nước thải giặt trong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đồng phú,
Tác giả: Đàm Vũ Đức, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 158tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng chỉ số chất lượng nước ngầm (gwqi) để đánh giá sự phù hợp cho mục đích sinh hoạt và đề xuất
Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.161
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại chi nhánh
Tác giả: Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Len giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn