Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp tái sử dụng dòng thải từ hoạt động làng nghề làm bột xã Tân
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu tính toán cân bằng dòng vật chất trong phương pháp xử lý chất thải làng nghề làm bột xã
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn