Trang 1 trong 659 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế VP E.Tower 3 /
Tác giả: Nguyễn Thành Tiến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch sinh thái cù lao Thới Sơn tỉnh Tiền Giang /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941) /
Tác giả: Trần Nam Tiến,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Fundamentals of electro-electronic circuits /
Tác giả: Dzung Nguyen Tien,
Mô tả vật lý: 190p.;24cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot /
Tác giả: Trần Thế San,
Mô tả vật lý: 422 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Improving customer satisfaction of bank for investment and development of Vietnam - Ho Chi Minh City
Tác giả: Tran Duc Tien,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn