Trang 1 trong 96 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Chiến lược marketing hỗn hợp cho hoạt động du lịch nội địa tại công ty du lịch quốc tế Hoàng Gia /
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh tại Agribank Gia Lai /
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.10688
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu nguyên nhân gây lũ - lụt và phân tích hiện trạng các giải pháp phòng, tránh lũ - lụt ở tỉnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vấn đề "phụ nữ mua vui" trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên (1910 - 1945) và những vấn đề tồn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Quản lý họat động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp :
Tác giả: Nguyễn Hữu Khải,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá chất lượng tiểu cầu được sản xuất từ máu toàn phần và tiểu cầu chiết tách trên máy tách tế
Tác giả: Vũ Trần Duy,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 612.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bước đầu nghiên cứu hoạt tính của gạo lứt nâu gạo lứt đỏ, gạo lứt tím ảnh hưởng đến cân nặng và chỉ
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941) /
Tác giả: Trần Nam Tiến,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn