Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
K yếu hi tho phát trin bn vng ca Vit Nam trong bi cnh mi ca hi nhp quc tế và biến đi
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin quy trình đón tiếp và phc v khách ca b phn l tân (Khách sn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin cho cao c Phú M /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích h thng truyn hình s mt đt /
Tác giả: Nguyễn Trúc Kha,
Mô tả vật lý: 131 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mô hình trang tri gà lnh ng dng WINCC và S7-300 điu khin và giám sát /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu moodle và xây dng h thng h tr hc tp trc tuyến Hutech online /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế ci tiến máy t đng cp đt vào khay gieo ht ươm trng rau /
Tác giả: Hà Sơn Hải,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hi đáp v chế đ thu tin s dng đt, thuế - l phí v đt đai /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp,
Mô tả vật lý: 423 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 336.22
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Chung cư lô c 92 h đinh tiên hoàng p3- q.bt /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, ci tiến dây chuyn sn xut Rulô cao su chà lúa theo hưng cơ khí hoá mt vài công đon
Tác giả: Trần Đại Ca,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH