Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thiết kế bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh cho tp.Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang. /
Tác giả: Mai Huy Mân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán & thiết kế hệ thống xử lý nước tahi3 sinh hoạt cho phường 7,8 thành php61 Mỹ Tho, tỉnh
Tác giả: Nguyễn Xuân Huy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hình học họa hình .
Tác giả: Nguyễn Đình Điện,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 516.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí :
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết chuyên môn nghề tiện /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mua bán, sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Nga,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.16
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ,
Mô tả vật lý: 180tr. , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Mỹ Tho,
Tác giả: Nguyễn Thụy Vân Anh,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn