Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể kháng lên khả năng sinh trưởng và
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.585
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp tái sử dụng dòng thải từ hoạt động làng nghề làm bột xã Tân
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu, thiết kế sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn REX. /
Tác giả: Nguyễn Trương Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường ở các chợ tự phát tại quận Bình Tân và đề xuất hướng quản
Tác giả: Nguyễn Hồng Thảo Vi,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, thiết kế sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lí môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lý luận và phương pháp thể dục thể thao :
Tác giả: Nguyễn Toán,
Mô tả vật lý: 547tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích hoạt động xuất khẩu nấm Việt Nam sang thị trường EU /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn