Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH bất động sản Trần Thái /
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố tác động đến sự bất cân xứng thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kim Thủy,
Mô tả vật lý: 74 ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nguyên lý bất động sản /
Tác giả: Trần Tiến Khai,
Mô tả vật lý: 266tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 333.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoạt động bám biển của ngư dân có tàu đánh bắt hải sản xa bờ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp /
Tác giả: NguyễnAnh Tuấn,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.3727
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Pháp luật về kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam /
Tác giả: Phan Trần Nam,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Huy động vốn cho dự án bất động sản của công ty cổ phần Trùng Dương-Thái Sơn /
Tác giả: Trần Khắc Trung,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.1522
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cải cách và sự phát triển :
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn