Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của gạo mầm từ gạo nương đỏ Tây Nguyên ở hai điều kiện ủ khác nhau /
Tác giả: Phan Thị Tuyết Trinh,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp cải thiện cho KCN Quảng Phú, tỉnh
Tác giả: Nguyễn Trịnh Tuyết Nương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn