Trang 1 trong 104 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế trm XLNT tp trung khu nhà chung cư cao tng ti F11-Q.6-TP.HCM công sut
Tác giả: Nguyễn Thành Cửu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và các gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng tín dng trung và dài hn ti NH TMCP
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thiện,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế công ty xăng du Bà Ra Vũng Tàu /
Tác giả: Ngô Hiếu Trung,
Mô tả vật lý: 204tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu công ngh VB.net và phân tích, hin thc chương trình thi trc nghim online trên mng cc
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu công ngh VB.net và phân tích, hin thc chương trình thi trc nghim online trên mng cc
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc thi tp trung KCN Rch Bp tnh Bình Dương công sut 6000m3/ngày
Tác giả: Lê Thanh Lâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Research about job satisfaction at Vinamilk /
Tác giả: Duong Tran Trung Hieu,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế và chế to mô hình quadcopter đ thu thp không nh /
Tác giả: Nguyễn Hiếu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.1326
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trm x lý nưc thi tp trung KCN Linh Trung 3 công sut 5000m3/ngày đêm /
Tác giả: Lê Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ngoi giao Trung Quc /
Tác giả: Phiên Quốc Bình,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn