Trang 1 trong 144 kết quả
Sắp xếp theo
Cao c 170 hai bà trưng /
Tác giả: Nguyễn Anh Việt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm Giám Đnh hàng hóa xut nhp khu FCC /
Tác giả: Nguyễn Anh Phương,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cc khoan nhi trong xây dng công trình giao thông /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết kế cung cp đin trung tâm anh ng Việt M /
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế ti ưu /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tính toán kết cu bê tông ct thép theo mô hình giàn o /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9786048205065
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhng bnh ký sinh trùng ph biến gia cm, ln và loài nhai li Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Lan,
Mô tả vật lý: 161tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.089696
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nhn thc v xâm hi tình dc tr em ca hc sinh trung hc cơ s trên đa bàn qun Bình Tân /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Tuyền,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nhp môn giao tiếp Trung -Việt.
Tác giả: Trạch Diễm,
Mô tả vật lý: 267tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786049682049
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Điu chnh chính sách thương mi ca Trung Quc, Nht Bn và Hàn Quc sau khng hong: Kinh nghim
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382.3095
ISBN: 9786049446023
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn