Trang 1 trong 151 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu đánh gia hin trng và đ xut bin pháp nâng cao hiu qu ca h thng qun lý cht thi
Tác giả: Đỗ Diệu Hằng, Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn hóa cng đng Kinh tc Kinh Đo (Đông Hưng, Qung Tây, Trung Quc) /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm, ,
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047010622
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng chương trình qun lý cht thi nguy hi phòng thí nghim trong khuôn viên trưng đi hc -
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, Nguyễn Trung Việt(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nâng cao cht lưng dch v công ngh thông tin và vin thông ca trung tâm công ngh thông tin và
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Tuấn Phong (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhp môn phương pháp phn t hu hn ng dng tính toán kết cu bng chương trình ngôn ng Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Điu chnh chính sách thương mi ca Trung Quc, Nht Bn và Hàn Quc sau khng hong: Kinh nghim
Tác giả: Nguyễn Duy Lợi (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382.3095
ISBN: 9786049446023
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v k thut ti trung tâm Dch v K thut chi
Tác giả: Phan Quý Tân, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tây nguyên vùng đt con ngưi /
Tác giả: Đinh Văn Thiên, Nguyễn Trung Minh, Hoàng Thế Long (tổ chức bản thảo), ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
S tri dy v kinh tế ca Trung Quc và nhng vn đ đt ra cho Việt Nam. Quyn 1 : sách tham kho
Tác giả: Nguyễn Kim Bảo (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Công ngh lao lp dm bê tông ct thép d ng lc /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn