Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kiểm toán : Giáo trình /
Tác giả: Trung Kiên Phan chủ biên, Trần Quý Liên, Nguyễn Hồng Thuý, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xử lý số tín hiệu /
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung chủ biên, Hoàng Văn Quang, Trần Đình Thông, ,
Mô tả vật lý: 51 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn