Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tính kết cấu bê tông cốt thép :
Tác giả: Bùi Quang Trường,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn