Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Cọc đất xi măng phương pháp gia cố nền đất yếu /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn