Trang 1 trong 190 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa dân gian người dao ở Bắc Giang /
Tác giả: Nguyễn Thu Minh,
Mô tả vật lý: 390tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hóa phân tích /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn sử dụng Word 2002 /
Tác giả: Trần Văn Minh,
Mô tả vật lý: 645 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
So sánh khả năng hấp thụ phụ màu giữa nano chitosan các hạt gel chitosan có kích cỡ khác nhau và
Tác giả: Ngô Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 573.774
ISBN: 1341810026
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan /
Tác giả: Huỳnh Cao Minh Trang,
Mô tả vật lý: 2tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.056
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa ẩm thực Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Huế,
Mô tả vật lý: 860tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109
ISBN: 9786049282270
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu và khảo sát một số phương pháp tiền xử lý thụ phẩm gỗ với mục đích lên men thành cồn sinh
Tác giả: Trương Kỳ Văn,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 662.6692
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn