Trang 1 trong 160 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản bị mất cắp và thông báo tìm thấy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trước và sau mùa bão lũ tại huyện Đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu vận hành đảm bảo ổn định trong thị trường điện cạnh tranh /
Tác giả: Tô Trí Thức,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế và điều khiển hệ thống thay dao cho máy CNC /
Tác giả: Bùi Văn Điệp,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá chất lượng tiểu cầu được sản xuất từ máu toàn phần và tiểu cầu chiết tách trên máy tách tế
Tác giả: Vũ Trần Duy,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 612.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế giám sát chất lượng không khí sử dụng sóng Zigbee /
Tác giả: Trần Đức Danh,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (thực hiện từ 30/3/2005) /
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 803 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn