Trang 1 trong 413 kết quả
Sắp xếp theo
Nhà khoa hóa trường đại học khoa học tự nhiên /
Tác giả: Phạm Văn Trường,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quam Tô Mương :
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích quy trình giao nhận vận tải tại Công ty CP đầu tư xây dựng TMDV Đức Hòa /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa dân gian người dao ở Bắc Giang /
Tác giả: Nguyễn Thu Minh,
Mô tả vật lý: 390tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị kinh doanh quốc tế :
Tác giả: Nguyễn Văn Dung,
Mô tả vật lý: 461tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Con người, môi trường và văn hóa /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính,
Mô tả vật lý: 726tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049022210
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa làng Gò Bồi /
Tác giả: Nguyễn Phúc Liêm,
Mô tả vật lý: 324tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045900758
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hóa phân tích /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn hóa dân gian Thanh Ba /
Tác giả: Nguyễn Đình Vy,
Mô tả vật lý: 337tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045000991
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa ẩm thực Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Huế,
Mô tả vật lý: 860tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109
ISBN: 9786049282270
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn