Trang 1 trong 407 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ bán hàng qua mạng và thu chi nhập xuất tồn kho hàng hóa /
Tác giả: Tôn Thất Minh Lộc,
Mô tả vật lý: 168 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức door to door bằng
Tác giả: Nguyễn Văn Cho,
Mô tả vật lý: 68 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học.
Tác giả: Nguyễn Văn Phước,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Trí tuệ nhân tạo :
Tác giả: Nguyễn Đình Thúc,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học.
Tác giả: Nguyễn Văn Lụa,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở tự động hóa.
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa.
Tác giả: Nguyễn Văn Lụa,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa chất và thực phẩm.
Tác giả: Trần Hùng Dũng,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học.
Tác giả: Phạm Văn Bôn,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn