Trang 1 trong 154 kết quả
Sắp xếp theo
H thng t đng điu khin trong ngôi nhà thông minh /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut gii pháp bo v môi trưng trưc và sau mùa bão lũ ti huyn Đi
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hot đng sn xut kinh doanh ca Công ty TNHH nhôm Đông Phong /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu vn hành đm bo n đnh trong th trưng đin cnh tranh /
Tác giả: Tô Trí Thức,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Van Hung,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh dch v vn ti bin ti xí nghip vn ti bin và công tác ln-liên
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN: 1241820204
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế cao c văn phòng Tower 3 /
Tác giả: Chu Bá Hùng,
Mô tả vật lý: 182tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trm biến áp 500/220/22kv /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế Game trong 3DS Max /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 335 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lý thuyết chuyên môn ngui sa cha-Phn 2-Tin, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn