Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trước và sau mùa bão lũ tại huyện Đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh
Tác giả: Phan Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thương mại đầu tư Tín Thương /
Tác giả: Hoàng Văn Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị vận hành /
Tác giả: Nguyễn Kim Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối của thị xã dĩ an - Bình dương /
Tác giả: Phạm Tiến Thắng,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Duyên Hải /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thiết kế hệ thống kích từ cho máy phát điện turbin gió /
Tác giả: Dương Văn Khuôn,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế nhà máy nhiệt điện /
Tác giả: Dương Vũ Văn,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa chất và thực phẩm.
Tác giả: Trần Hùng Dũng,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình /
Tác giả: Nguyễn Lê Văn,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn