Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 693tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9786047321414
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội & hướng dẫn viết luận văn /
Tác giả: Đinh Bá Anh Hùng ,
Mô tả vật lý: 663tr ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 9786049224416
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế học vĩ mô /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học đại cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học vĩ mô /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính :
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn