Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội & hướng dẫn viết luận văn /
Tác giả: Đinh Bá Anh Hùng (chủ biên), Nguyễn Hoàng Tiến, Tô Ngọc Hoàng Kim,
Mô tả vật lý: 663tr ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 9786049224416
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Triết học Mác - Lênin : Tìm hiểu môn học dưới dạng hỏi và đáp /
Tác giả: Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Thế Kiệt, Trần Văn Phòng chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 100
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế học vĩ mô /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân chủ biên, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình, ,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học đại cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân chủ biên , , , [et, al], ,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học vĩ mô /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân chủ biên , , , [et, al], ,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn