Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Tư tưng H Chí Minh - Di sn văn hoá dân tc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế nhà điu hành sn xut đin lc 35 Tôn Đức Thng-Qun1-Tp.HCM /
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 21-41 tn đà phưng 10 qun 5 tp.hcm /
Tác giả: Cao Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin văn hóa doanh nghip ca h thng siêu th Co.opmart trên đa bàn thành ph H Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Nữ Tường Vi,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế cao c văn phòng Khang Minh qun 1 - TPHCM /
Tác giả: Trương Đức Dương,
Mô tả vật lý: 187tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii quyết tranh chp hp đng tín dng - thc tin ti tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Bùi Đức Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành ng dng công ngh Internet & thư đin t đ tìm kiếm ngưi và
Tác giả: Nguyễn Minh Đức,
Mô tả vật lý: 482 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát trin văn hóa doanh nghip ca h thng siêu th co.opmart trên đa bàn Thành Ph H Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Nữ Tường Vi,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Điu khin thiết b qua đưng dây đin thoi /
Tác giả: Nguyễn Văn Minh Đức,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công vic văn phòng vi Excel 2003 /
Tác giả: Nguyễn Minh Đức,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn