Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Tổ chức thành công các cuộc họp /
Tác giả: Lê Ngọc Phương Anh,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.456
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiệu quả của nhãn sinh thái tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất quy trình dán
Tác giả: Huỳnh Châu Quí,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Quản lý ngân sách /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kiến thức về kế toán =
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4063
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý khủng hoảng =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài chính dành cho người quản lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH