Trang 1 trong 115 kết quả
Sắp xếp theo
Cẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đôn Phong, ,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng công nghệ Java Servlet, JSP xây dựng Web Site giới thiệu sách và hỗ trợ quản lý quy trình
Tác giả: Lê Văn Nguyên, Nguyễn Trung Thượng, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần tư vấn - thương
Tác giả: Nguyễn Thị Viên , Nguyễn Thanh Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy tình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng
Tác giả: Huỳnh Tấn Lâm, Nguyễn Phú Tụ (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam theo hướng phát triển ngành công nghiệp Châu Á
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Duyên Hoàng, Văn Châu (Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4762138
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển thương mại trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng /
Tác giả: Nguyễn Văn Lịch, ,
Mô tả vật lý: 385 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 337.597051
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn