Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Chung cư Vĩnh Lộc /
Tác giả: Đỗ Văn Đệ,
Mô tả vật lý: 210 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản Thanh Khiết huyện Vĩnh Châu
Tác giả: Nguyễn Văn Biên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và triển khai hệ thống VoIP tren mã nguồn mở ASTERISK /
Tác giả: Trần Thái Vinh Quang,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống và điều khiển mai vàng ra hoa đúng thời điểm /
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế bộ điều khiển trượt cho hệ AGV /
Tác giả: Trần Văn Vinh,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế website mua bán thiết bị văn phòng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua 2 điểm C - D /
Tác giả: Lê Văn Nuôi,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu công nghệ A - EM trong tái sử dụng chất thải lục bình làm phân bón vi sinh /
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam Bộ tại Trà Vinh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Kạn .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786045373552
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn