Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế đưng qua 2 đim C - D /
Tác giả: Lê Văn Nuôi,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
K thut trng, chăm sóc, nhân ging và điu khin mai vàng ra hoa đúng thi đim /
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi thy sn công ty thy sn Thanh Khiết huyn Vĩnh Châu
Tác giả: Nguyễn Văn Biên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các bài hát then nghi l cúng cha bnh "cu dân đ thế" ca ngưi Tày Bc Kn .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786045373552
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu tim năng du lch văn hóa Khmer Nam B ti Trà Vinh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu công ngh A - EM trong tái s dng cht thi lc bình làm phân bón vi sinh /
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế website mua bán thiết b văn phòng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và trin khai h thng VoIP tren mã ngun m ASTERISK /
Tác giả: Trần Thái Vinh Quang,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chung cư Vĩnh Lc /
Tác giả: Đỗ Văn Đệ,
Mô tả vật lý: 210 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế b điu khin trưt cho h AGV /
Tác giả: Trần Văn Vinh,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn