Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và gii pháp nâng cao cht lưng dch v b phn bàn ca nhà hàng Vưn Xưa ti resort
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 9 tng lô D3 khu công nghip Vĩnh Lc /
Tác giả: Nguyễn Đức Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun lý nhân s ti công ty CP KD thy hi sn Sài Gòn (APT) /
Tác giả: Nguyễn Vũ Đức Phương,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin t chc công tác kế toán qun tr ti công ty c phn sn xut dch v công ngh bán dn
Tác giả: Nguyễn Phương Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Giáo trình Sinh hóa th dc th thao :
Tác giả: Vũ Chung Thủy,
Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 612.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu v cu to robot 4 bc t đo 4R và xây dng h thng điu khin robot phc v công nghip
Tác giả: Nguyễn Thiện Nam,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s bnh quan trng trâu bò /
Tác giả: Nguyễn Hữu Vũ,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.2089
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn