Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
Tác giả: Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 387.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tô ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách của các công ty dịch vụ mặt đất tại cảng hàng
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820142
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nộp thuế điện tử của doanh nghiệp tại địa bàn
Tác giả: Nguyễn Liên Sơn , Bùi Lê Hà (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối của công ty cổ phần dịch vụ phân phối
Tác giả: Võ Trần Khánh Sơn, Nguyễn Đình Luận (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính trong xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao /
Tác giả: Nguyễn Vũ Phong, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Công nghệ lạnh thực phẩm /
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn, Vũ Thị Hoan, ,
Mô tả vật lý: 244tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Pham Hữu Sơn, Vũ Văn Toản, ,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.238
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp phần tử hữu hạn với Matlab /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn, Vũ Như Phan Thiện, Đỗ Thanh Việt, ,
Mô tả vật lý: 329 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 519.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn