Trang 1 trong 122 kết quả
Sắp xếp theo
Ngư loại II (Giáp xác & Nguyễn Thể) /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 639.54
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kế toán Nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Nam Việt. /
Tác giả: Trần Phước Thọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trung tâm lưu trữ quốc gia 2 /
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 128 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nước rút thần tốc - vật lý luyện thi THPT Quốc gia /
Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm,
Mô tả vật lý: 387 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9786047359509
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khu vườn thông minh (sử dụng PLC) /
Tác giả: Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phạm vi áp dụng của công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) /
Tác giả: Văn Đặng Hoàng Linh,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII - Youthfish 2016 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 392tr. ; , 39cm
Ký hiệu phân loại: 639.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị kinh doanh quốc tế :
Tác giả: Nguyễn Văn Dung,
Mô tả vật lý: 461tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế /
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế /
Tác giả: Trần Hữu Quế,
Mô tả vật lý: 316 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn