Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Tư vấn đầu tư Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Nhật Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn để tối ưu thông số PID điều khiển nhiệt độ lò nhiệt /
Tác giả: Nguyễn Viết Trường Long,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.80151
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại
Tác giả: Nguyễn Nam Khoa,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Viện Công nghệ Việt - Nhật đối với chất lượng
Tác giả: Ngọ Văn Thủy,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam /
Tác giả: Võ Thanh Long,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 332.64597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn