Trang 1 trong 145 kết quả
Sắp xếp theo
Cao ốc 170 hai bà trưng /
Tác giả: Nguyễn Anh Việt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9786048205065
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế trung tâm Giám Định hàng hóa xuất nhập khẩu FCC /
Tác giả: Nguyễn Anh Phương,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cấp điện trung tâm anh ngữ Việt Mỹ /
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Lan,
Mô tả vật lý: 161tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế tối ưu /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhận thức về xâm hại tình dục ở trẻ em của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Tuyền,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 362.76
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nhập môn giao tiếp Trung -Việt.
Tác giả: Trạch Diễm,
Mô tả vật lý: 267tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786049682049
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382.3095
ISBN: 9786049446023
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn