Trang 1 trong 50 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Linh Đông Thủ Đức /
Tác giả: Phan Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những vấn đề thi pháp văn học dân gian /
Tác giả: Nguyễn Xuân Đức,
Mô tả vật lý: 298tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046400455
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 379 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian trong nhà trường /
Tác giả: Nguyễn Xuân Đức,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209
ISBN: 9786047001415
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết chuyên môn nguội sữa chữa - Phần I :
Tác giả: Vũ Xuân Hùng,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vật liệu cơ khí /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử thể dục thể thao :
Tác giả: NguyễnXuân Sinh,
Mô tả vật lý: 543tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.09
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng PLD trong điều khiển dân dụng /
Tác giả: Đặng Xuân Bách,
Mô tả vật lý: 27 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sinh lý sinh sản và ấp trứng gia cầm bằng máy công nghiệp /
Tác giả: Bùi Đức Lũng,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn