Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao vị trí các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong chuổi giá trị dệt may xuật khẩu sang thị
Tác giả: Trương Hoàng Nam,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.47677
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng tính năng DMS trên hệ thống lưới điện thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Phạm Ngọc Minh,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tác động đến thù lao hội đồng quản trị tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt
Tác giả: Trinh Xuân Hoàng,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hệ thống bảo vệ các bộ tụ bù tại trạm biến áp 110kv tại tp Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3126
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điều khiển động cơ không đồng bộ theo phương pháp định hướng từ thông rotor trực tiếp dùng mô hình
Tác giả: Phạm Thanh Tiến,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.3136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế văn phòng tổng công ty Cao Su Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ viết /
Tác giả: Lê Hoàng Thái,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vận hành hệ thống điện có xét nguồn điện năng lượng gió và thiết bị bù STATCOM /
Tác giả: Đinh Văn Trung,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Project Design I =
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàng Việt,
Mô tả vật lý: 163tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn