Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thực nghiệm xử lý màu hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm bằng mô hình công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hữu Xuân Nhân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế toà nhà Vina conex khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính Q.Thanh Xuân-Hà Nội /
Tác giả: Khổng Tất Trí,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện nhân dân 115 /
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận dạng hệ thống điều khiển /
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước,
Mô tả vật lý: 202 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.801
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy đóng tàu 76 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển hệ hai bồn liên kết /
Tác giả: Nguyễn Thành Nhân,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 110/22KV Lê Minh Xuân và các trạm hạ áp 22/0,4KV dọc đường dây 22 KV /
Tác giả: Nguyên Nhân Anh,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng Neural và xử lý ảnh trong nhận dạng, phân loại gạo trắng thành phẩm /
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 621.3670285632
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tòa nhà Vinaconex khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính quận Thanh Xuân-Hà Nội /
Tác giả: Nguyễn Bá Thức,
Mô tả vật lý: 224 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ viết /
Tác giả: Lê Hoàng Thái,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn