Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa người Chăm H'Roi ở huyện Vân Canh tỉnh Bình Định /
Tác giả: Đoàn Văn Téo,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047000975
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn y tế cho bệnh
Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Xuân Hoa,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định /
Tác giả: Nguyễn Xuân Nhân,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027680
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nếp sống cổ truyền người Chăm huyện Vân Canh - tỉnh Bình Định /
Tác giả: Đoàn Văn Téo,
Mô tả vật lý: 264tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045900093
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng Neural và xử lý ảnh trong nhận dạng, phân loại gạo trắng thành phẩm /
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 621.3670285632
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế toà nhà Vina conex khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính Q.Thanh Xuân-Hà Nội /
Tác giả: Khổng Tất Trí,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh
Tác giả: Phan Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong
Tác giả: Huỳnh Nguyên Thanh Trúc,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.869
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn