Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-DV nông sản Việt /
Tác giả: Trịnh Thị Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt KDC Phú Thạnh, Quận Tân Phú CS 750m3/ Ngày. /
Tác giả: Võ Văn Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp Phú Thọ II 110kV/22kV có phần hạ thế để cung cấp cho khu nhà cao tầng trường
Tác giả: Nguyễn Xuân Hiên,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ;
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047000661
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ánh sáng trong kiến trúc - nội thất /
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 729.28
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế cung cấp điện cho trường học /
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Ngô Việt Trường,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững
Tác giả: Mai Xuân Phán,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn