Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của công ty cổ phần tư vấn - đầu tư - công nghệ Đại Hà.
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II /
Tác giả: Trần Xuân Việt,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nguyên lý thiết kế sân vận động :
Tác giả: Tạ Trường Xuân,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 725.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Con người, môi trường và văn hóa .
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính,
Mô tả vật lý: 572tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045371732
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Con người môi trường và văn hóa /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính,
Mô tả vật lý: 354tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình /
Tác giả: Phạm Thị Diễm Xuân,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn