Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN: 1241820204
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Bình Phước, định hướng đến năm 2030 /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , c29m
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1341810024
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế và thi công mô hình máy pha chế rượu tự động /
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm , Nguyễn Chí Cường , Nguyễn Tuấn Danh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Linh Đông Thủ Đức /
Tác giả: Phan Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tần số xuất hiện Vibrio Cholerae trên tôm và nhuyễn thể, xác định Serogroup O1,O139 và
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.9497
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế bệnh viện hùng vương /
Tác giả: Trần Xuân Hào,
Mô tả vật lý: 173 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Xuân Hương công suất 1000m3/ngày đêm-khu công
Tác giả: Vũ Phá Hải,
Mô tả vật lý: 144 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 41Bis- Văn Thánh /
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn,
Mô tả vật lý: 121 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Toán cao cấp A3 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Liêm,
Mô tả vật lý: 316 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn