Trang 1 trong 109 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-DV nông sản Việt /
Tác giả: Trịnh Thị Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhà hàng chay Việt /
Tác giả: Đỗ Thị Nhi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Linh Đông Thủ Đức /
Tác giả: Phan Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại CT TNHH Kiểm Toán tư vấn Rồng
Tác giả: Nguyễn Kiều Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác động chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam /
Tác giả: Phạm Xuân Quang,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Ngô Việt Trường,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Địa - Môi trường Việt Nam =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 983 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047354221
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 311tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023774
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương lịch sử Việt Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn