Trang 1 trong 109 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Linh Đông Th Đc /
Tác giả: Phan Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH TM-DV nông sn Việt /
Tác giả: Trịnh Thị Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nhà hàng chay Việt /
Tác giả: Đỗ Thị Nhi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ph thuc logic trong cơ s d liu /
Tác giả: Ngô Việt Trường,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tác đng chính sách c tc đến giá tr doanh nghip niêm yết trên th trưng chng khoán Việt Nam /
Tác giả: Phạm Xuân Quang,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin quy trình kim toán khon mc n phi thu khách hàng ti CT TNHH Kim Toán tư vn Rng
Tác giả: Nguyễn Kiều Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đa - Môi trưng Việt Nam =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 983 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047354221
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các yếu t nh hưng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti ngân hàng Nông nghip và phát
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đi cương lch s Việt Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Truyn thơ các dân tc thiu s Việt Nam.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 311tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023774
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn