Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát tỉ lệ mạt cưa và lục bình làm cơ chất trồng nấm bào ngư xám /
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liễu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về thực phẩm chức năng công nghệ sản xuất chà bông chay từ nấm bào
Tác giả: Nguyễn Thị DiễmTrinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thử nghiệm quy trình sản xuất lạp xưởng từ nguyên liệu cá với qui mô phòng thí nghiệm /
Tác giả: Vũ Thị Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu mô hình kiểm soát truy xuất cho dữ liệu lớn /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thùy,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Determinants of profitability of commercial banks in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Thi Thuy Lieu,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản /
Tác giả: Trần Thị Luyến,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 664.9
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu bị sửa đổi /
Tác giả: Nguyễn Văn Điển,
Mô tả vật lý: 48tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thải làm nguyên liệu sản xuất góp phần giảm
Tác giả: Nguyễn Thị Kiến Trúc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thí nghiệm vật liệu xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.180287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH