Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Văn bản pháp luật về văn hóa - thông tin /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 565 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 344.09
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp luật về hình sự và..... /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 890 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 345.05
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp luật về chính sách xã hội... /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 539 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 344.0217
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật bảo vệ và phát triển rừng /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.046
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp luật về dân sự hôn nhân gia đình... /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 633 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 346.0163
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 970 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 340.57
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 342
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chính phủ nước CHXHCNVN 1999 :
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 1283 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 320.025
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp luật về hiến pháp nước CHXHCNVN /
Tác giả: Hội đồng Nhà nước,
Mô tả vật lý: 913 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 342
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn