Trang 1 trong 208 kết quả
Sắp xếp theo
Mi và vai trò ca mi trong đi sng tinh thn ca ngưi Mưng Hòa Bình /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047867639
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun tr & khi nghip vng bưc thương trưng /
Tác giả: Nhiều tác giả, Group Quản Trị & Khởi Nghiệp,
Mô tả vật lý: 342tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 9786047733606
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đi thng mùa xuân 1975 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Chính sách công nghip và thương mi ca Vit Nam trong bi cnh hi nhp : T.1 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Chính sách công nghip và thương mi ca Vit Nam trong bi cnh hi nhp : T.2 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 444 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ci tiến phương pháp giảng dy các môn khoa hc Mac-Lênin ti trưng Đi hc dân lp K thut Công
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Danh mc và thuế sut đi vi hàng hóa xut nhp khu (đã đưc sa đi, b sung đến tháng 10/2004) /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 1176 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cu trong giáo dc-Phn II (t chương 13 đến chương 24) /
Tác giả: Nhiều tác giả dịch, ,
Mô tả vật lý: 492 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cht đc da cam thm kch và di ha /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 173 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7055
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn