Trang 1 trong 286 kết quả
Sắp xếp theo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 943 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Làng Tuyên . /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 478 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Làng Tuyên . /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 403 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm 2003 /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 736 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 346.08
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1445 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 920
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 888 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 881 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 873 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 877 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 916 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn