Trang 1 trong 212 kết quả
Sắp xếp theo
Văn kiện Đảng :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 519 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.51
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
CCNP Complete Study Guide /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 4124 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0782144217
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 976 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0073018562
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chuyện doanh nhân :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 284 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử Chủ nghĩa Mác :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1318 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn kiện Đảng :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 790 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.51
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 989 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghệ thuật tìm kiếm khách hàng mục tiêu :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 440 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1064 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 335.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hợp tác và phát triển CNTT-TT Việt Nam lần 8 :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 011
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn