Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 444 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH