Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Sổ tay dung sai lắp ghép /
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Mô tả vật lý: 312tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường /
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dung sai và lắp ghép /
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dung sai và lắp ghép /
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật đo :
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn