Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
MCSE guide to designing microsoft windows 2000 diretory services /
Tác giả: Palmer Michael,
Mô tả vật lý: 633p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780619016890
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Silent treatment /
Tác giả: Palmer Michael,
Mô tả vật lý: 440p. ; , 18cm
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 009963841x
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The fifth vial /
Tác giả: Palmer Michael,
Mô tả vật lý: viii, 372 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0312343515
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Guide to UNIX using Linux /
Tác giả: Palmer Michael J, ,
Mô tả vật lý: xx, 697 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 2 CD-ROMs (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1418837237
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hands-on networking fundamentals /
Tác giả: Palmer Michael, ,
Mô tả vật lý: xvii, 526 p. : , ill., charts ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1418835544
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn