Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm đối với các công ty sản xuất thức
Tác giả: Châu Lan Phương,
Mô tả vật lý: 153tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn