Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Tương lai của quản trị =
Tác giả: Hamel Gary,
Mô tả vật lý: 402tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cao ốc VP 21 phố Bà Triệu HN /
Tác giả: Nguyễn Thế Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
SQL Server 2000 :
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng,
Mô tả vật lý: 216 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Visual Basic .Net kỹ xảo lập trình /
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Java lập trình mạng /
Tác giả: Nguyễn Phương Lan,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Java lập trình mạng /
Tác giả: Nguyễn Phương Lan,
Mô tả vật lý: 638 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Visual Basic .Net kỹ xảo lập trình /
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 594 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ASP xây dựng ứng dụng Web :
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng,
Mô tả vật lý: 228 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn