Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Đầu tư
Tác giả: Hoàng Lan , Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập : T.1 /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tự học lập trình chuyên sâu Visual Basic.net trong 21 ngày /
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 480 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Java lập trình mạng /
Tác giả: Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 638 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết và bài tập Borland Delphi : Giáo trình /
Tác giả: Lê Phương Lan, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 925 tr. ; , 16 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net : T.1 : Toàn tập /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Visual Basic .Net kỹ xảo lập trình /
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ASP xây dựng ứng dụng Web : Giáo trình nhập môn /
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Hoàng Đức Hải, Phương Lan, ,
Mô tả vật lý: 228 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Java lập trình mạng /
Tác giả: Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn