Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kế toán và kiểm
Tác giả: Huỳnh Thị Như Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM ÂU VIỆT /
Tác giả: Ngầu Ngọc Lan,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá chất lượng và độc tính nguồn nước của một số lưu vực tiếp nhận nước thải công nghiệp bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục /
Tác giả: Võ Thị Ngọc Lan,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm của phường Long Thủy, thị xã Phước Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn