Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Microsoft SQL Server 2008 Quản trị cơ sở dữ liệu.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
SQL Server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft SQL server 2008 Quản trị cơ sở dữ liệu :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 193tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu My SQL 5.1.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microsoft office sharePoint server 2007 .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft office sharePoint server 2007 .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình silverlight 3.0 expression blend 3 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, ,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu My SQL 5.1.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn