Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho phân ngành chế biến thủy sản tỉnh Tiền Giang /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7916
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu tính toán thông số điện cảm phân bố trong mô hình mạch máy biến áp lực cho phân tích đáp
Tác giả: Trần Văn Tám,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng công nghệ đo phóng điện cục bộ để đánh giá hiện trạng cách điện cáp ngầm trung thế lưới
Tác giả: Nguyễn Hữu Phước,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31923
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp /
Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN: 9786047351206
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn